Banken och konsten: Tankar kring höstsalongen i Minsk

Av: Vera Kavaleuskaya Översättning: Katarina Lindqvist Kära vänner! Jag önskar Er framgång i alla projekt och i det påbörjade stödet för belarusisk kultur och konst! Gazprom är alltid vid er sida!  Aleksei Miller, Styrelseordförandet för det publika aktiebolaget Gazprom Gazprom Transgaz Belarus, ett dotterbolag till aktiebolaget Gazprom, var den största skattebetalaren i Minsk 2017, liksom […]

Läs mer »

Produktionsdrama: Konstnärens arbete och lättja i Belarus

Av: Aleksei Borisionok Översättning: Katarina Lindqvist 0 Arbetet är alltid repressivt. Det platsbinder och tvingar till mer eller mindre beständiga relationer av underordning, disciplin och makt. I min arbetsbok1 finns en enda notering om officiell anställning: en månad på byggarbetsplats vid sjutton års ålder. Det har råkat bli så att den akademiska utbildningens väg – […]

Läs mer »

Энергия чьего будущего?

Автор: Вера Кавалеуская Дорогие друзья! Успехов Вам во всех проектах и начинаниях по поддержке белорусской культуры  и искусства! Газпром всегда рядом! – Алексей Миллер, Председатель Правления ПАО «Газпром» «Газпром трансгаз Беларусь» – дочернее предприятие ПАО «Газпром», cамый крупный налогоплательщик Минска в 2017 году, а также в январе – феврале 2018 года. До 2007 предприятие контролировалось беларусским […]

Läs mer »

Производственная драма: Труд и лень художника в Беларуси

Автор: Алексей Борисёнок 0 Работа всегда репрессивна. Она привязывает к месту, навязывает более или менее устойчивые отношения субординации, дисциплины и власти. В моей трудовой книге есть единственная запись об официальном трудоустройстве – месяц на стройке в 17 лет. Так получилось, что путь академического образования – бакалавриат, первая и вторая магистратура смогли сформировать некоторую автономную от […]

Läs mer »

AGITATE, EDUCATE, ORGANIZE

Av: Konstanze Schmitt Notes for a Performative Research on the Workers’ Theatre Workers’ theatre emerged in the 19th century in amateur theatre groups and workers’ clubs. It went on to be ideologized, formalized and broadly organized at the beginning of the twentieth century through its contact with the avant-garde. In the Soviet Union the Constructivists […]

Läs mer »

Gränser: ett afrikanskt perspektiv

Av: Alex Nderitu “Så länge jag lever någonstans på den afrikanska kontinenten så tänker jag inte på mig själv som i exil” – Nurrudin Farah, somalisk författare Kolonialt arv – ”the Scramble for Africa” Under sent 1800-tal delade mäktiga europeiska nationer upp kontinenten Afrika emellan sig i vad som kom att bli känt som the […]

Läs mer »

Samtal mellan Ivan Grubanov och Björn Larsson i April 2016

Översättning: Anna Qvist Björn Larsson: Jag ser att curatorn för Venedigbiennalen, Okwuai Enwezor, skriver om biennalens historia i utställningskatalogen. Han tar upp det faktum att de olika ländernas regimer och ideologier blir märkbara i paviljongernas arkitektur. Var det något du diskuterade med honom när du fick förfrågan om du ville representera Serbien på den den […]

Läs mer »

Venedigbiennalens paviljonger – Nationalismen i Europa och dess signalbyggnader

Av: Björn Larsson Världsutställningar och större internationella expon är ett sätt för tillverkare och länder att utveckla och främja samarbeten och att visa upp landvinningar inom till exempel teknisk eller konstnärlig utveckling. En världsutställning arrangeras vanligtvis på så vis att anslående byggnader uppförs på ett för ändamålet avsett område. Paviljonger och utställningshallar ritas, planeras och […]

Läs mer »