• Articles
  • Texter ur tidskriften
  • Inlägget gjort

    Hjärnstorm nummer 132

    Håll utkik efter nummer 132 Tema: Belarus som kommer i juli 

    Vi tar en bred diskussion om konstens situation inom områden som centrum – periferi, konstnärens status, migration – integration och gentrifiering med Vitryssland/Belarus som utgångspunkt. Konstnären Vladimir Gramovitj bidrar med teckningar och text om ett Minsk där ryska oljeintressen finansierar och censurerar konsten. Aleksej Borisionok skriver om arbete och lättja i Belarus – den så kallade parasitlagen och konstnärligt motstånd mot denna.

    Frågeställningarna är också aktuella i ett svenskt perspektiv. Anna Ridderstad skriver om ateljéföreningarnas situation i Stockholm, och Karin Bäckström och Jon Perman behandlar fenomenet centrum och periferi utifrån konstprojektet Kom till byn i Gävleborgs län.