• Articles
 • Texter ur tidskriften
 • Inlägget gjort

  Hjärnstorm nummer 130-131

  Hjärnstorm nummer 130-131 Tema: Tid kommer i februari

  Medverkande är bland andra:
  Bo Bjelvhammar, Staffan Kling, Afrang Nordlöf Malekian och Christian Quentiros Soto 


  Håll utkik efter nummer 132 Tema: Belarus som kommer i april 

  Vi tar en bred diskussion om konstens situation inom områden som centrum – periferi, konstnärens status, migration – integration och gentrifiering med Vitryssland/Belarus som utgångspunkt. I numret bjuds bland annat på: Konstnären Vladimir Gramovitj bidrar med teckningar och text om ett Minsk där ryska oljeintressen finansierar och censurerar konsten. Aleksej Borisionoks skriver om arbete och lättja i Belarus – den så kallade parasitlagen och konstnärligt motstånd mot denna.

  Men frågeställningarna är också aktuella i ett svenskt perspektiv, bland annat: Anna Ridderstad skriver om ateljéföreningarnas situation i Stockholm, och Karin Bäckström och Jon Perman behandlar fenomenet centrum och periferi utifrån konstprojektet Kom till byn i Gävleborgs län.