Samtal mellan Ivan Grubanov och Björn Larsson i April 2016

Översättning: Anna Qvist 2016-10-19 Björn Larsson: Jag ser att curatorn för Venedigbiennalen, Okwuai Enwezor, skriver om biennalens historia i utställningskatalogen. Han tar upp det faktum att de olika ländernas regimer och ideologier blir märkbara

I mitt hus där jag bor.

En spekulativ text. Av: Tor Lindstrand & Håkan Nilsson Disciplinen här till byggnadens ordning Michel Foucault Jag minns hur jag satt där i sandlådan, placerad i den lilla lekpark som utöver lådan innehöll några

For Women Who Are Difficult to Love

Av: Warsan Shire 2018-04-13 you are a horse running alone and he tries to tame you compares you to an impossible highway to a burning house says you are blinding him that he could

Tidens gestaltningar

Av: Nora Hagdahl 2018-04-13 När Gotthold Ephraim Lessing under 1700-talet skulle definiera bildkonstens natur ställde han den emot andra konstformer såsom poesi. Poesins medium, menade Lessing, var tiden. Bildkonsten karaktäriserades däremot av att vara