For Women Who Are Difficult to Love

Av: Warsan Shire you are a horse running alone and he tries to tame you compares you to an impossible highway to a burning house says you are blinding him that he could never

Tidens gestaltningar

Av: Nora Hagdahl När Gotthold Ephraim Lessing under 1700-talet skulle definiera bildkonstens natur ställde han den emot andra konstformer såsom poesi. Poesins medium, menade Lessing, var tiden. Bildkonsten karaktäriserades däremot av att vara statisk.