The Conversation Piece From Hell

Om när Jeremy Deller flyttade Irakkriget till USA Av: Sanna Samuelsson Mellanöstern är närmare oss nu än någonsin tidigare. Inte längre en avlägsen orient, utan en skådeplats för världens revolutioner, en plats där nya

Avsaknad av en osynlig verklighet

Ett samtal över generationsgränserna om samisk religion. Av: Anneli Bäckman Det var en varm vårdag i slutet av maj som Jonas Kanon ropade på Göta och Edvard att nu kommer snart Sjul Jonson för

Vem är same i Finland?

Samtal mellan Ánne Márjá Guttorm och Neeta Inari Jääskö Text och transkribering av Sigbjørn Skåden. De senaste åren har debatten om vem som får definieras som same hårdnat i Finland. Antalet ansökningar om att

Banken och konsten: Tankar kring höstsalongen i Minsk

Av: Vera Kоvalevskaya Översättning: Katarina Lindqvist Kära vänner! Jag önskar Er framgång i alla projekt och i det påbörjade stödet för belarusisk kultur och konst! Gazprom är alltid vid er sida!  Aleksei Miller, Styrelseordförandet

Produktionsdrama: Konstnärens arbete och lättja i Belarus

Av: Aleksei Borisionok Översättning: Katarina Lindqvist 0 Arbetet är alltid repressivt. Det platsbinder och tvingar till mer eller mindre beständiga relationer av underordning, disciplin och makt. I min arbetsbok1 finns en enda notering om

Энергия чьего будущего?

Автор: Вера Ковалевская Дорогие друзья! Успехов Вам во всех проектах и начинаниях по поддержке белорусской культуры  и искусства! Газпром всегда рядом! – Алексей Миллер, Председатель Правления ПАО «Газпром»1 Газпром трансгаз Беларусь – дочернее предприятие ПАО

Производственная драма: Труд и лень художника в Беларуси

Автор: Алексей Борисёнок 0 Работа всегда репрессивна. Она привязывает к месту, навязывает более или менее устойчивые отношения субординации, дисциплины и власти. В моей трудовой книге есть единственная запись об официальном трудоустройстве – месяц на

AGITATE, EDUCATE, ORGANIZE

Av: Konstanze Schmitt Notes for a Performative Research on the Workers’ Theatre Workers’ theatre emerged in the 19th century in amateur theatre groups and workers’ clubs. It went on to be ideologized, formalized and

Gränser: ett afrikanskt perspektiv

Av: Alex Nderitu “Så länge jag lever någonstans på den afrikanska kontinenten så tänker jag inte på mig själv som i exil” – Nurrudin Farah, somalisk författare Kolonialt arv – ”the Scramble for Africa”