Om Hjärnstorm

Som kulturtidskrift har Hjärnstorm positionerat sig i skärningspunkten mellan ord och bild. Med konsten i fokus och från den idémässiga tillhörighet Hjärnstorm har med dada och expressionism sätts litteratur, filosofi, film, religion, musik, antropologi och historia samman till en tankemässig virvel där läsaren förhoppningsvis kan hitta något om sig själv. 1960-talet, USA, skräck, borgerlighet, humor, erotik, folkhemmet och döden är bara något av det som tidskriften har tolkat på sitt eget sätt.

En viktig del i utgivningen är att varva sammanhållna, mer drivna temanummer, med nummer där tidningens bidrag har en friare koppling. På det sättet skapas en dynamik i utgivningen som ger en möjlighet att både följa och driva en adekvat kultur- och idédebatt, vilket är Hjärnstorms syfte. Den lyhördhet och öppenhet som präglar tidskriftens blandade nummer har gett och ger plats åt röster i ett tidigt skede, ännu inte sanktionerade av etablissemanget, men som kommit och kommer att bli tongivande.

Redaktionen

Afrang Nordlöf Maleikan konstnär
Jo Alfredsson konstnär
Terese Bolander konstnär
Anna Dubra kulturskribent och webbansvarig
Elina Eriksson konstnär
Karin Häll konstnär
Bengt Jahnsson-Wennberg konstnär och författare
Staffan Kling kulturskribent
Björn Larsson konstnär, författare och kritiker
Christian Quentiros Soto konstnär
Macarena Olmos Dusant konstvetare och skribent
Bo Pettersson konstnär
Anna Qvist författare
Thomas Sjösvärd doktorand i litteraturvetenskap vid Uppsala Universitet
Sofia Åkesdotter skribent

Ansvarig utgivare: Staffan Kling

Ansvarig utgivare för www.hjarnstorm.se är Björn Larsson, ställföreträdande utgivare är Sofia Åkesdotter.

 

Historik

Redan från starten 1977 var Hjärnstorm, som från början var en utställningskatalog, en reaktion mot konformism och endimensionalitet. Konstnärerna Bertil Sundstedt, Jan-Anders ”Jatte” Eriksson och Staffan Kling målade fram ett alternativ till socialrealism och brist på ”storm” i sjuttiotalskonsten. Konstutställningen Hjärnstorm, som transformerades till en tidskrift, har i princip oavbrutet pågått på hundratals tidskriftssidor sedan dess. Kopplingen mellan bilden och orden och vad som kan hända dem är tidskriftens bultande hjärta. 

Sedan 1977 har Hjärnstorm tolkat olika ämnen på sitt eget sätt i ett trettiotal temanummer och i ännu fler blandnummer. Med stor variation och bredd gällande ämne och fokus har Hjärnstorm sedan starten för­medlat tankar och ideér och lagt en grund till diskussion. 

Några exempel: 

Få konstnärskap, om ens något, har haft en sådan betydelse för dagens konstscen som Duchamps. Genom sitt intresse för det konceptuella och konstverkets kontext förebådar Duchamp mycket av vår tids konst. Duchamps produktion präglades av en sällsam konsekvens och eftertänk­samhet. Hela nummer 74-75 ägnas åt Duchamp där skribenterna utifrån sitt eget intresse av konstnären och hans konstnärsskap ringar in det hos Duchamp som talar till just vår tid. 

Självmordet har en symbolisk sprängkraft som få andra företeelser i vår värld. Inte ens döden själv kan konkurrera med dess förtrollande strål­glans. Oftast är det tabubelagt att prata om självmord, trots att det är något som sker dagligen ute i världen. Men i det spännande numret 96-97, utforskar Hjärnstorm olika aspekter av det känsliga ämnet. 

I samband med Tysklands återförening såg Hjärnstorm tillbaka på de estetiska aspekterna i förra försöket till ett enat Tyskland. Konstskolan och experimentverkstaden Bauhaus, konstnärer som Grosz, Dix och Beckman, diktare som Gottfried Benn, stumfilmsexpressionismens mäster­verk, filosofer som Heidegger och teologer som Barth. I nummer 40-41 belyser Hjärnstorm Weimarrepubliken som mellan 1918-33 var en kulturell storhetstid och tillika ett politiskt haveri.

Galleri Hjärnstorm

Tidskriften Hjärnstorms utställningsverksamhet planeras och cureras av redaktionens galleriråd under namnet Galleri Hjärnstorm. På Supermarket 2010 visades verk av Kristina Abelli Elander och Nino Strohecker. På Supermarket 2009 visades verk av Eva Maria Ern, Maria Sewerin och Björn Larsson. Och på Supermarket 2012 visades verk av Nanna de Wilde, Terese Bolander, Kristina Stark, John Freyer, Johan Lindquist, Björn Larsson och Bengt Jahnsson-Wennberg.

Under åren 2003–2006 hade Galleri Hjärnstorm en fysisk gallerilokal på Valhallavägen 138. På galleriet visades verk av bland andra Björn Melin, Lars Hillersberg, Nygårds Karin Bengtsson, Amalia Årfelt, Carl Johan De Geer, Johanna Schartau och Bengt Jahnsson-Wennberg.