133: Murar och tunnlar

100 kr

Kategori:

Beskrivning

INNEHÅLL:

HJÄRNKONTOR

TRUMP VS. BÜCHEL
/ MAGNUS BONS

BERLINMUREN FALLER –
OCH FORTSÄTTER ATT FALLA

/ BJÖRN LARSSON

EN FÅGEL I MIN MUN
/ MIRIAM NARAGHI

PROJECT OBS!
/JANEK OZMIN

MUREN
/ ANNE SEXTON

WALL FETISHISM?
/ CHRISTINA PARTE

I ABRAHAMS STAD
/ MARIA LANTZ

DET FINNS EN TUNNEL I SLUTET AV VARJE LJUS
/ KRISTOFFER LEANDOER

GRÄNSER, GRÄNSÖVERSKRIDANDEN, STÄNGSEL OCH GRÄNSKONTROLLER: EN REFLEKTION KRING BEGREPP, POLITISK REALITET OCH SYMBOLIK
/ JOHAN MODÉE

MALE NUDE
/ LEIF HOLMSTRAND

BARRIKAD
/ ANNA STINA REHNSTRÖM

OMSLAG: BJÖRN LARSSON

HJÄRNKONTOR

I maj 2018 träffades en grupp forskare på Architecture Space and Society Center I
London och samtalade om murar. Konferensen arrangerades av Christina Parte som
är kopplad till Birkbeck University London, och drog till sig forskare från hela världen.
Det var inte första gången som det ordnades en konferens för att diskutera murarnas
och gränsernas fysiska och symboliska funktioner. Ett antal symposier och akademiska
diskussioner om murens återkomst som politikens spatiala manifestation har arrangerats
genom åren, men på senare tid är ämnet mer brännande än vanligt. Muren mellan
Israel och Västbanken, Donald Trumps idé om en mur på gränsen mellan USA och
Mexiko och de nya gränserna och gränskontrollerna som blivit aktuella i Europa i
samband med flyktingkrisen 2015: alla dessa händelser är tecken i tiden.
Muren kan vara många saker. Den kan vara en avgränsning, ett fysiskt ingrepp i en
känslig socioekonomisk verklighet, ett politiskt delningsverktyg, ett övergrepp, ett
länkelement, ett villkor för både segregering och samexistens. Politiken, processerna,
samvaron som utvecklas i skuggan av muren liknar inget annat. Trycket,
repressionen är alltid starkare på den ena sidan av muren, men frustrationen,
sabotaget, graffittin som uppstår till följd av trycket blir mer synlig på den andra sidan,
den sidan där kontrollen lägre.

Magnus Bons skriver om Donald Trumps besatthet att bygga en mur mellan USA och
Mexiko. Vid gränsen mot Mexiko står åtta murprototyper och väntar på att Trumps
mur ska få en finansiering, men de åtta prototyperna väcker också uppmärksamhet i
egen rätt. Konstnären Christoph Büchel fick stora rubriker när han ville förklara
prototyperna vara ett konstverk, en ”kollektiv skulptur” gjord av de amerikaner som röstade
på Trump.

Berlinmuren är visserligen nedmonterad, menar Björn Larsson, men bitar av muren
finns utplacerade över hela världen hos museer, ambassader och organisationer. Det
är historiskt fel att måla graffitti på båda sidor av berlinmuren, tycker Larsson, och
tillägger att berlinmurens exempel visar att murar till sin natur är organiska, delbara
infrastrukturer som förr eller senare kommer att monteras ner och således är
tidsbestämda. Ändå lever berlinmuren kvar i vårt medvetande som Järnridån – en
definition av den absoluta gränsen som än idag används i dagligt tal inom många
områden.

Maria Lantz berättar om muren mellan Palestina och Israel som slingrar sig genom
landskapet, och om det intrikata vägnätet som förbinder länderna, men som ser helt
olika ut beroende på om man är israel eller palestinier. Christina Parte skriver om
modellbyggaren Eija Riitta Eklöf-Berliner-Mauer från Sundsvall som gifte sig med
berlinmuren, och som skapade ett museum i det gamla apoteket i Liden, där hon
visade modeller av broar, murar och giljotiner. Johan Modée, religionsfilosof vid Malmö
Universitet, kliver av i Hyllie och tänker tillbaka på hur gränspolitiken fungerat i Europa
genom århundradena. År 1989 föreföll det för många att den liberala statens triumf var ett
globalt faktum, men nu har gränser blivit populära igen, och i stora delar av världen betraktas
den egna nationen (som inte alltid sammanfaller med statens gränser) alltmer som en gladiator
på världsarenan. Thomas Sjösvärd har gjort en översättning av Anne Sextons dikt

Muren. Läs Mariam Naraghis novell om en mun ur vilken det växer saxar och lego, och läs
också Anna Stina Rehnströms novell som handlar om ytterligare, oväntade sensationer.

Det som är skarpt och avgränsat i murens närhet är dolt och mystiskt i tunnlarnas mörker.
Det som är definitivt vid murens väggar är fritt och gränslöst i tunnlarnas frihet. Om du har
fastnat vid den stängda gränsövergången så kan du rädda dig ner i tunnlarnas dunkla fukt. Vem
annars än Kristoffer Leandoer kan ge en så vindlande, slingrande genomgång av tunnlarnas förekomst
hos författare som J K Rowling, Mark Twain, Eric Linklater, Virginia Woolf, C.S. Lewis,
Ursula K LeGuin, Victor Hugo, Stephen King? Nalle Puh som fastnar i kaninhålan.
Frodo i Morias gruvor. Jean Valjean i Paris kloaker. Det verkar som att alla
populärförfattare någon gång har tänkt en underjordisk tanke.

Följ med Janek Ozmin genom vindlande labyrinter i det gamla OBS!-varuhuset i Vårby.
En gång var denna trekantiga byggnad ett mecka för möbelälskare, men tiderna förändras
och nu får restauranger, Erikshjälpens loppis, mataffären och kommersiella lageruthyrningsfirmor
plats under samma tak. Alla får vara med helt enkelt, men hur många olikartade verksamheter kan egentligen rymmas i samma byggnad utan att konsumenterna börjar ropa efter gränser?

Fuktspärr, slukhål, självsprickor, sugmun, alla dessa bekymmer som det moderna
livet för med sig. Alla vet att badrumsrenoveringar kan ta död på oss alla, men Leif
Holmstrand går all in i kaklet i sitt verk Male Nude, och i slutänden kostar det bara
femhundra spänn. Sist men inte minst vill vi tacka våra skickliga bildmakare: Terese
Bolander, Laurens Rohlfs och SANY.

Redaktionen