Nummer 80

100 kr

Kategori:

Innehåll

HJÄRNKONTOR

VILL DU VARA MED?
/ Niclas Östlind

DIKTER
/ Andreas Björsten

NIETZSCHES PARTITAGANDE FÖR SOFISTERNA MOT PLATON
/ Fredrik Agell

DIMMOR ÖVER MEYER-ATELJÉERNA
/ Cristel Nyqvist

KARLSSON I VÅRA HJÄRTAN
/ Carl Johan De Geer

MÅNGEN SVARTALF
/ Håkan Alexandersson

BILL KLÜVER OCH E.A.T.
/ Barbro Schultz

SAGOR
/ Jevgenij Zamjatin

THE ANGEL OF DEATH
/ Hank Williams

KOMMENTAR TILL THE ANGEL OF DEATH
/ Thomas Sjösvärd

SÅSOM I EN SPEGEL
/ Jan-Erik Lundström

EN ”HOMOFOBISK” BETRAKTELSE
/ Pierre Kullbom

OM EN MÅLNING
/ Bengt Jahnsson-Wennberg

 

Hjärnkontor

Istället för att låta en röd tråd löpa från den ena artikeln till den andra har vi tagit och virat tråden runt materialet och därigenom åstadkommit en potent textbunt med diverse associationsförgreningar. Bildkonst, filosofi, musik, film, sagor, en novell och två dikter skaver mot nummer 80:s pärmar: Niclas Östlind presenterar Ann Rosén, vars konstnärskap präglats av en öppenhet inför ny teknik. Om tekniktillvänd konst handlar också Barbro Schultz artikel om den svenske ingenjören och forskaren Billy Klüvers samarbete med bl.a Tingeuly, Rauchenberg, Fahlström och Warhol.

Jan-Erik Lundström behandlar spegelns kulturhistoriska betydelse, och dess vikt för fotografiet som den kan sägas förebåda. Texten utgör ett stycke i en längre essä skriven som förord till en bok med fotografiska självporträtt av konstnären Peter Lundström, som hösten 2004 utkommer på Hjärnstorms förlag. Hjärnstorm har alltid haft ett gott öga till Nietzsche som vi även tidigare ägnat ett temanummer (nr 29). Här redogör Fredrik Agell för Nietzsches polemiska ställningstagande för sofisterna gentemot Sokrates och Platon. Och när vi ändå är inne på dessa herrar passar vi på att tassa in på ämnet homosexualitet. Pierre Kullbom har skrivit en engagerad, för att inte säga passionerad, homofobisk betraktelse där han bokstavligen går till botten inom ämnet.

I likhet med Nietzsche har Alexandersson/De Geer en tendens att dyka upp i olika sammanhang i våra nummer. Vi har den här gången samlat oss till ett litet block som Cristel Nykvist inleder med en text om Mejerateljéerna. Håkan Alexandersson gör ett originellt och ömsint porträtt av självaste Ingvar Carlsson i sin novell Mången svartalf medan Carl Johan De Geer skriver om ett prekärt ögonblick i Mejerateljéernas historia som man med list och opportunism lyckades klara sig ur. Inspirerade av Alexandersson/De Geers familjära förhållande till det mörka i livet tar Bengt Jahnsson-Wennberg och Thomas Sjösvärd i varsin text ett nappatag med döden. Sjösvärd i en studie av Hank Williams Angel of Death, Jahnsson-Wennberg med några rader om Dardels målning Begravning i Senlis. De stora frågorna, om gud, änglar osv, avhandlas också i de tre mycket ryska sagorna av Jevgenij Zamjatin som Nils Håkanson översatt. De existentiella frågorna går slutligen även igen i poeten Andreas Björstens två av vardagen vackert överfulla dikter.

Varukorg
omslag-80Nummer 80
100 kr
Rulla till toppen