I redaktionen har vi inte kunnat komma överens om det nostalgiska är okej eller ej. Inte ens om det kan vara lite okej ibland. Det har varit svårt att enas kring en titel till vårt kommande temanummer och kanske är vi inte där riktigt än.

Så vi stammar, no-no-nostalgi. Nostalgi i norr och i söder. Nostalgi som statligt tvång. Nostalgi och döden. 

Medverkar gör bland andra Solveig Herrström med foto, Vasilis Papageorgiou med poesi, Katarina Sundkvist Zohari med strävan och Ida Rödén från en plats nordväst om Vilhelmina. Niklas Salmose skriver om nostalgiforskning, Afrang Nordlöf Maleikan beskriver bilder han hittat i Arab Image Foundations arkiv i Beirut, Thomas Hansson målar korsstygn och Katarina Zolotova undersöker varför det har börjat dyka upp nya Stalinstatyer i postsovjetiska länder.

And a preview from a forthcoming issue: Walking and Talking: Niclas Östlind interviewing seven curators and artists in Venice 2019.