Warsan Shire: Den unga somalisk-brittiska poet som gett röst åt namnlösa flyktingar

Av Leena Dixon

2018-04-13

Warsan Shire (f. 1988) är född i Kenya av somaliska föräldrar och var bara ett år gammal när familjen flyttade till England. Hon har studerat litteratur och har en kandidatexamen i kreativt skrivande. Idag är hon bosatt och verksam i Los Angeles. Trots sin ringa ålder har hon hunnit uppleva stora framgångar. Hon har varit inkluderad i Patrick Kingsley’s ”Top Ten Refugee’s stories” i The Guardian och intervjuats i Vogue. 2013 mottog hon ”Brunel University’s African Poetry Prize”, en ovanlig framgång för en så ung poet. 2016 nådde hon en än bredare publik när Beyoncé släppte albumet ”Lemonade”. I den timslånga experimentella videoversionen gjord för HBO förekommer Shires dikter.

Beyoncé har en särställning inom dagens popscen. Hon är inte bara samtidens mest framgångsrika svarta kvinnliga artist med världsomspännande turnéer. Genom hur hon i sina sånger betonar vikten av kvinnligt självförtroende har hon också blivit en viktig feministisk ikon. Lemonade handlar om en kvinnas kris efter att hon upptäckt att hennes man varit otrogen. Det har uppfattats som att albumet är baserat på Beyoncé’s egna erfarenheter. Det är framför allt videoversionen av Lemonade som har fått uppmärksamhet som ett nytt musikformat, ett slags visuellt album. Det är uppbyggt av 11 kapitel, vart och ett med en låt, som blandas med bilder och poesi. Dikterna är resultatet av ett samarbete mellan Beyoncé och Shire. Shire utkom 2012 med det digitala albumet Warsan vs Melancholy, där Shire läser upp sex dikter som handlar om hennes sorg över de förlorade förhållanden hon haft med olika män. I Lemonade är dikterna omformulerade så att de knyts till Beyonchés egen berättelse om vrede, sorg och slutligen förlåtelse av den otrogne maken. I originaldikterna skildras en mer ensam resa. Shire själv har inte velat diskutera samarbetet offentligt. Beyoncé har däremot berättat att hon hörde Shire’s dikt ”For women who are difficult to love” och att den berörde henne så mycket att hon blev intresserad av att arbeta med Shire.

Poesi är Shires sätt att hantera det svåra. När hon skriver kan hon vara sårbar och modig, utan rädsla. ”Jag har inget minne av en tid då jag inte skrev. Min far är författare. Jag minns att jag visade honom min allra första dikt när jag var elva år gammal. Jag tror att jag aldrig har sett honom lika glad som just den dagen”. ”Allt jag någonsin velat göra är att skriva”1.

Förhållandet till London som under många år var hennes hemstad är komplicerat, det är en stad hon har svårt att ”kroppsligt knyta an till”. Shire upplever sig själv som ”fortfarande väldigt hemlös”. Hennes bakgrund och uppväxt har lett till att hon befinner sig mellan olika kulturer. Rotlöshet och ensamhet präglar tydligt hennes poesi2, som är djupt rotad i egna erfarenheter: ”Antingen har jag känt personen eller är själv den som dikten handlar om. Att ha fantasi när man skriver är viktigt men alla personer i dikterna är baserade på riktiga människor”3.

Om man undantar Warsan vs Melancoly som består av Shires inspelade röst, så är hennes debut från 2011 Teaching my mother how to give birth, hennes hitintills enda utgivna diktsamling. Shire var då bara 23 år. Dikterna är skrivna på engelska, men innehåller ord och fraser från både somaliska och arabiska som förklaras via ett lexikon i bokens slut. Diktsamlingen är översatt till en mängd olika språk och utkom 2014 på svenska under titeln Lära min mor att föda.

I diktsamlingen behandlas krig, sorg, längtan och kvinnlighet i förtätade rader. Ett bra exempel är dikten ”In love and war”: ”When the men come, set your body on fire”. I och med att Shire vill skildra krigets fasor och faror och flykten från dem är de präglade av våld. Karaktärerna benämns bara som medlemmar i familjer: mödrar, systrar, far- och morföräldrar.

Shires dikter har ofta beskrivits av läsare och kritiker som mörka, melankoliska och berörande4. I dikten ”Old spice” beskriver Shire en farfar som längtar hem och ett barnbarn som inte vet hur hon ska förklara att hemmet han minns inte längre finns: “You don’t know how to tell him that it won’t be / anything like the way he left it”.

Förhållandet mellan mor och barn står i centrum i Lära min mor att föda. I ”What your mother told you after your father left” berättar modern helt öppet för sina barn hur hon bad gud om hjälp för att hennes make inte skulle överge familjen. I ”Your mother’s first kiss” får den unga dottern höra om sin mors mörka livshistoria: ”The first boy to kiss your mother later raped women / when the war broke out”. Modern minns sina sexuella upplevelser från ungdomen, förhållandet med pojken, som senare under krig gör sig skyldig till våldtäkter. De avhållna minnena blandas med de senare fruktanvärda brotten till en tragiskt bitter dikt.

Shire’s poesi är genomgående sexuellt laddad. ”You were conceived” handlar om en förbjuden kärlek och innehåller starka erotiska skildringar. Även när en tragedi beskrivs gör Shire det genom ett språk som syftar på hur en kvinna upplever sin kropp. ”Grandfather’s hands” handlar om morföräldrarnas kärlekshistoria med intima akter. I ”Beauty” bevittnar en flicka sin äldre systers sexuella äventyr, som orsakar föräldrarnas missnöje. Sexualitet och familjeband flätas samman i dikternas berättelser. I samlingens mitt befinner sig ”Conversations about home” som är arrangerad i fyra delar och är menade att ses som diktsamlingens kärna. Här är exilen i fokus och de fördomar och attityder flyktingar möter. Den kan ses som en fortsättning på den självständigt publicerade dikten ”Home” där Shire gestaltar flyktens realiteter: ”no one leaves home unless / home is the mouth of a shark / you only run for the border / when you see the whole city running as well”. I ”Conversations about home” möter vi igen den symboliska bilden om hemmet som har blivit en hajs mun. Dikternas karaktärer tillfrågas hur de kommit dit där de nu befinner sig. De upplever frågan som absurd eftersom det borde synas på deras kroppar. De minns alla barn som har drunknat i havet. Egentligen vill inget land ha dem, upplever de. Shire’s och hennes familjs upplevelser av hemlöshet är här tydliga.

Warsan Shire är inte bara en belönad poet, utan också älskad av sina många läsare. En trolig anledning är att Shire’s poesi är som små berättelser. Handlingen är komplex men språket är enkelt varför de är lätta att komma in i. De är också politiskt laddade och tacksamma att debattera.

FOTNOTER:

1 The Well&Often Reader: ”To Be vulnerable and Fearless: An Interview with Writer Warsan Shire” av Kameelah Janan Rasheed, november 2012
2 Vogue, ”Warsan Shire: The Poet Behind The Words in Beyoncé’s Lemonade” av Patricia Garcia, april 25, 2016
3 The Well&Often Reader: ”To Be vulnerable and Fearless: An Interview with Writer Warsan Shire” av Kameelah Janan Rasheed, november 2012
4 Vogue, ”Warsan Shire: The Poet Behind The Words in Beyoncé’s Lemonade” av Patricia Garcia, april 25, 2016

Innehållsförteckning #130-131: Tid

Varukorg
Rulla till toppen