Jag älskar ”det normala”

Av: Kira Carpelan I cirka sex månader förra året var jag försörjd och behövde inte arbeta för min inkomst. Det var inte ett stipendium eller ett bidrag med krav på motprestation. Det var ett