Nummer 61

100 kr

Kategori:

Innehåll

HJÄRNKONTOR

VOYEURER
/ Magnus af Petersens

TO BE OR NOT. TO BE A VIEWER
/ Malin Lobell

SPEGLINGAR
/ Malin Lobell
Martin Petéus

FRÅN ÖVERVAKNING TILL MODULATION
/ Sven-Olof Wallenstein

BEGÄRETS FÅNGAR
/ Rune Gade

DET SOM INTE FINNS
/ Ninni Holmqvist

AVSTÅND MELLAN MÄNNISKOR
/ Edward T Hall

VOYEURISTENS NJUTNINGSFULLA FÅNGENSKAP
/ Lars O Ericsson

BLICKEN
/ Johan Carlsson

INBLICK UTBLICK
/ Marie Bellander

 

Hjärnkontor

Detta temanummer är ett samarbete mellan Hjärnstorm och Riksutställningar. Tidningen är denna gång även katalog till utställningen Rum med utsikt av konstnärerna Malin Lobell och Martin Petéus, som är producerad av Riksutställningar. Rum med utsikt är en utställning som sätter betraktandet i centrum. Den aktualiserar frågor kring gränsen mellan det privata och det offentliga, kring betraktarens roll, och subjektets förhållande till den Andre. När konstnärerna presenterade sitt projekt för Riksutställningar, fanns det en rad hänvisningar till texter och idéer. Rum med utsikt rör sig, som mycket annan samtidskonst, ledigt över gränserna mellan bild, film, litteratur och andra konstformer. Hjärnstorm har bjudit in skribenter att resonera och formulera sig kring tankarna i utställningen och konstnärerna har bidragit med såväl texter som huvuddelen av bilderna. För den som ser utställningen är katalogen ett berikande komplement, men som alla tidigare nummer av Hjärnstorm är det naturligtvis lika fullmatat och läsvärt som alltid.

Varukorg
omslag-61Nummer 61
100 kr
Rulla till toppen