Nummer 90

100 kr

Kategori:

Innehåll

HJÄRNKONTOR

2007 ÅRS MAN – OM JACOB DAHLGREN
/ Björn Larsson

ATT VAKNA UPP I EXIL
/ Magnus Ringgren

STENEN & TOLLUNDSMANNEN
/ Willy Granqvist

OLOF FEM ÅR
/ Willy Granqvist

I DET MÖJLIGAS MODUS. WILLY GRANQVISTS ORFISKA UTOPI
/ Bo Gustavsson

DIKT
/ Maria Gyllenhaal

ATT INTE VARA ALICE
/ Anneli Furmark

SOLEN SLOCKNAR I VENEDIG
/ Kjell Höglund

OM HÖGLUND, HÖRNBJÖRNAR OCH THE HOT SPOT JUMPERS
/ Maria Sewerin

SOLBOKEN
/ Thomas Sjösvärd

UR KOMPLETTERANDE STUDIER I SMÄRTA OCH SVEK
/ Adrian von Pricht

BILDER AV ETT ÖPPNARE UNIVERSITET
/ Sofia Curman & Andreas Gedin

EN EXISTENTIELL BILD
/ Staffan Kling
Bilderna på omslaget är fotografier av Jacob Dahlgren

 

Hjärnkontor

Som alltid när Hjärnstorm gör ett blandnummer blir det i alla avseenden just blandat. Men som vanligt upptäcker man, när man väljer ut och för samman texterna, röda trådar. Mellan högst olikartade texter uppstår korrespondenser som ingen kunnat ana. Detta nummer kretsar kring drömmen, ibland mardrömmen, om en annan tillvaro.
Intresset för författaren Willy Granqvist (1948-1985) har under de senaste åren genomgått en renässans, och Willy Granqvist-sällskapet har påbörjat en utgåva med hans samlade verk. I samarbete med sällskapet har vi ställt samman ett Granqvist-block, där dikter och andra texter av författaren varvas med essäer om honom. Magnus Ringgren fäster sig vid Granqvists komplicerade och ambivalenta bild av barnet, som ger en ingång till många av hans viktigaste teman. Bo Gustavsson beskriver poeten som en orfisk diktare. Drömmen om en annan tillvaro radikaliseras till att bli en föreställning om en helt annan – kristallin – livsform.

I sin text om Jakob Dahlgren, vars bilder syns på omslaget, kontrasterar Björn Larsson konstnären mot den svenska konkretistgenerationen, som med sina geometriskt rena tavlor skulle förändra världen. Idag, över ett halvt sekel senare, är visionerna borta, men formerna kvar. Konkret i en helt annan mening är Andreas Gedins gestaltning av ett annat universitet. Här handlar det om att göra direkta ingrepp i universitetets normala verksamhet. Gedins verk ingår i konstprojektet Samla på sig. Konst, kunskap och annat på ett universitet. I samtal med Sofia Curman, som tillsammans med Paola Zamora varit curator för projektet, utvecklar Andreas Gedin sin syn på konstnärens roll och relation till den akademiska världen.

Få länder har väl förknippats med grandiosa förhoppningar som Ryssland. I Maria Gyllenhaals dikt är det dock ett helt annat tonläge som råder, där det är de små föremålen och skeendena som får träda fram. Anneli Furmarks nattsvarta serie Att inte vara Alice fångar den smärta som drar igång när man ser det andra liv man drömmer om förkroppsligat i en bestämd person. Stämningsläget i Furmarks serie är, trots tidsavståndet, inte långt från det som råder hos Max Klinger. Staffan Kling resonerar kring Klingers makabra etsning ”Amor, döden och det hinsides”, där framtidsutsikten är ”något värre än helvetet”.

Förutom Granqvist finns även andra presentationer av författarskap. Maria Sewerin berättar om musikern och textförfattaren Kjell Höglund, i en essä som i korthet handlar om hur det går till när livet blir som det blir.

Adrian von Prichts monumentala verk Kompletterande studier i smärta och svek skildrar livsöden och historiska processer utifrån ett prismatiskt seende. Hjärnstorm presenterar ett urval, med en introduktion av Thomas Sjösvärd.

Varukorg
omslag-90Nummer 90
100 kr
Rulla till toppen