Tidigare nummerAlla nummerOm tidskriftenRedaktionenHistorikFörlagLänkarIn EnglishKontaktPrenumereraFörsäljare
Tidigare nummerikon-gamla-nummerNummer 53 Horace Engdahl om modern dans. Poesi och prosa av Marie
Lundqvist, Nils-Åke Hasselmark, Lena Thomsson, Lena Liljedahl. Noveller
av Thomas Frank, Olle Blohm, Einar Askestad. Bo Cavefors skriver om Caspar
David Friedrich och Staffan Kling om Olof Hellström.
Pris 30 kr


Nummer 49 Johan Carlsson om Stig Dagermans dikter. Ulrik Volgsten
om Frank Zappa. Dikter av Johanna Ekström. Magnus Ringgren skriver
om Tomas Tranströmers Östersjöar. Norbert Gstrein presenteras.
Pris 30 kr


Nummer 47 Peeter Puide om ett besök i fångkolonin Rummu.
Ulf Abel om ekfraser. Bilder och text av Berndt Nyberg. Staffan Kling i
en essä om Chaim Soutines måleri m.m.
Pris 30 kr


Nummer 39: Folkhemmet Lennart Ericsson och Anders Florén
respektive Lars Magnusson bidrar med förhistorien. Staffan Källström
om Axel Hägerström. Ragnar Björk om Gunnar Myrdal. Thomas
Paulsson i en kritisk betraktelse över funkisen. Staffan Kling om pilsnerfilmen.
Konstpedagogen Marita Lindgren-Fridell intervjuas. Göran Greider resonerar
om arbetarrörelsens barnbarn. Magnus Ringgren skriver om Ragnar Thoursie.
Pris 20 kr


Nummer 38 Staffan Kling om Wols, bilder och aforismer av Wols. Rockpoesins
nyromantiker av Maria Gummesson. Samtal med poeten Arne Johnsson som medverkar
med ett flertal dikter. Poesi av Peter Huchel, Else-Britt Kjellqvist och
Augustin Mannerheim. Grafikern Christian Due presenteras. Essä av Mikael
Hörnqvist om det napolitanska.
Pris 20 kr


Nummer 37 Bo Cavefors om Bataille. Skulpturer av Ragnhild Brodow
med text av Magnus Ringgren. Poesi av Maria Gummesson, Annika Lindfors och
Eva Sjödin. Prosa av Mia Berner och Susanna Roman. Grafik av Per Olof
Nilsson samt en essä om tiden av Benkt Erik Benktsson.
Pris 20 kr


Nummer 34 Essä om aforismer av Lichtenberg. Karin Algrim skriver
om konstnären Symcho Moszkowicz, essä av Tobias Berggren om Fernando
Pessoa, dikter och prosa av Pessoa.
Pris 20 kr


Nummer 33: Belfast Litteratur och bildkonst från Nordirland.
Essä av Seamus Heaney, intervju med Michel Longley, bilder av Jack
Crabtree. Ett tjugotal dikter i svensk tolkning. Dessutom Marie Bellander
om Edward Hopper och Greger Ekman om Klara Johansson.
Pris 20 kr


Nummer 31-32: Sextiotal Texter av bl.a. Channa Bankier, Leif
Nylén, Torbjörn Säfve, Hans-Magnus Enzensberger, Göran
Sonnevi, Joakim Israel, Sven-Erik Liedman, Reidar Ekner. Bilder av bl.a.
Jiri Kolar.
Pris 30 kr


Nummer 27 Består av fyra bildhäften där konstmärerna
Urban Engström, Stina Ekman, Mikael Olofsson och Carl Rothlin presenteras
var för sig.
Pris 20 kr


Nummer 23: Om Endre Nemes Dikt av Dylan Thomas. Bildbyggarna Jan
Ewemo och Peter Öhrnell. Ulf Linde om Lennart Färnmark m.m.
Pris 20 kr


Nummer 22 Myten om det mexikanska i det mexikanska måleriet
av Castro/Örtengren. Konstkritikdebatten fortsätter: G. Sonesson,
S. Dunér, C. Chambert, S. Kling. Dikter av Arne Törnqvist och
Birgitta Trotzig. Novell av Ola Larsmo. Bilder: Richard Årlin samt
mexikansk konst.
Pris 20 kr


Nummer 16 Ledare: Om nyliberalismen. Lars Wilks svarar på ledaren
i nr 14/15. En s.k satir av Rolf Björlind. Två målningar
av Christer Lövgren och Peter Lundström. Dikter av Magnus Ringgren.
Realistiskt credo av Peter Trosell. Poesi av Marita Löfgren. Om Elisabet
Englunds bilder. Färgbilaga. Lyrik av Lars E Häger. En presentation
av jazzmusikern Lars-Göran Ulander, novell av Ola Nilsson, bluestexter,
sju sidor recensioner.
Pris 20 kr


Nummer 7-8 Ledare: Intighetens triumf – om den amatöristiska
alstringen. Intervju med Rune Wanler, Hans Baldung Grein, Tim Buckley. Pop,
pengar och politik. Om Susanne Brøgger. Saxofongruppen Rova. Virginia
Woolf och Bloomsburygruppen. Essä om Kierkegaard. Noveller av BJ Wikholm
och Erik Ahlstrand. Bolivia, militärkuppen 1978 – en ögonvittnesskildring.
Pris 30 kr


Nummer 6: Vänstern och rockmusiken Hugo Simberg, Leonard Cohen,
Siquieros. Bildreportage från Jokkmokks marknad. Bilder av Mats Risberg.
Filmaren Syberberg. Intervju med Inger Andersson.
Pris 20 kr


Nummer 5 Bertil Sundstedt om Gråtande Barn, REX-gruppen-intervju,
samtal med Zamla Mammas Manna. Käte Kollwitz, Balthus. Noveller: Bengo
Malmsjö och BJ Wikholm. Tidsbetraktelse av Christian Wigart.
Pris 20 kr


Beställ gärna gamla nummer genom att betala in summan
på postgirokonto 476 31 39-5. Skriv på blanketten vilket/vilka
nummer det gäller. Glöm inte namn och adress. Porto tillkommer.

Du kan också beställa via e-post.