136: Blandnummer

100 kr

Kategori:

INNEHÅLL

HJÄRNKONTOR

WALKER EVANS –
EN MER VISUELL FORM AV SKRIFT

/ EDVARD DERKERT

DEN SISTA KONFIRMANDEN
/ NILS CLAESSON

VARJE DAG ÄR JAG ARG
/ SARA EDSTRÖM

SOM VISARE PÅ ETT URVERK
/ BO BJELVEHAMMAR

LITE
/ TORKEL RASMUSSON

DIKTER
/ EMMA LUNDEMARK BILD LOU FALLENIUS

SITT INTE PÅ KANTEN, SÄTT DIG HÄR
/ CAROLINA HINDSJÖ TERESE BOLANDER

GRÄNSER OCH TUNNLAR
/ MAGDALENA LJUNG

EN ANNAN HISTORIA
/ JAN HANNERZ

TEXTUELL SKULPTUR
/ EVA BEIERHEIMER

OM KUL OCH SAMTIDSKONST
/ LARS-ERIK HJERTSTRÖM LAPPALAINEN

RAGNARÖK
/ STAFFAN KLING

HJÄRNKONTOR

I detta ovanligt välmatade blandnummer står bildkonsten i centrum. I två långa texter presenteras två sinsemellan skenbart väsensskilda fotografer, amerikanen Walker Evans och “bröllopsfotografen” Ingvar Larson från Huddinge. Om honom skriver Nils Classon att “styrkan i hans arbete var att det aldrig var konst utan bilder som skulle användas”. Även Walker Evans var misstänksam mot finkonsten, det var inte i museerna man borde finna inspiration, utan på gatan.

Konstvärlden och samtidskonsten är ämnet för fyra andra texter i detta nummer. I En annan historia redogör Jan Hannerz för bakgrunden till installationen Hon på Moderna Museet 1966. Verket var en jätteskulptur föreställande en kvinna med skrevande ben, resultatet av ett samarbete mellan Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely och Per Olov Ultvedt. Men varifrån kom idén till detta verk? Det är
annan historia.

Jan-Erik Hjertström Lappalainen tar sin utgångspunkt i “kulet” som samhällsfenomen. En rolighetskultur som smittat av sig på konsten och tagit sig in på museer och konsthallar. Borde man hålla sig för skratt? Nej inte alls, ty med “denna märkliga koppling
mellan kul och existens, lyckas samtidskonsten representera samtiden på ett enormt mycket mer giltig sätt än andra former.”

Rätt långt från detta “kul” befinner sig konstnären Carolina Hindsjö som i ett samtal berättar om änglarna i sin bildkonst. Ett ämne fjärran från samtidsdiskursen. “Pratar man om änglar så är man knäpp i huvudet.” Men änglarna är essentiella, de utgör, enligt Hindsjö mittpunkten, “Guds kontakt med människoroch djur”

Konstnären Eva Beierheimer berättar i sitt bidrag, Textuell skulptur, om sitt förhållande till samtidskonstens teoretiska överbyggnad. På utbildningen i Wien framstod den verbala beskrivningen av konstverket som viktigare än själva gestaltningen. Som ett svar på detta verbaliseringstvång började hon inkorporera fraser från teoriföreläsningarna som visuella element i verket Worte, ord. Perfekt.
“Någon annan förklaring behövdes ej.”

Men inte bara bildkonsten tar plats i numret utan även en personligt färgad undergångsvision av Staffan Kling. Bo Bjelvehammar söker sig tillbaka till 1700-talet där vi bland andra får möta tillfällighetsdiktaren Jacob Freese och hovkomponisten Helmich Roman. Sara Edström skriver om medelålderskrisen och om låtskrivande som ett sätt att få perspektiv. Resultatet blev projektet Middle Life Crisis Popsongs. Förutom ett exempel på en låttext av Edström kan vi även presentera Magdalena Jungs prosatext Gränser och tunnlar samt lyrik av Torkel Rasmusson och Emma Lundemark.

Redaktionen

Varukorg
136: Blandnummer
100 kr
Rulla till toppen