Nummer 73: Kontakt

100 kr

Kategori:

Innehåll

HJÄRNKONTOR

KONTAKT SÖKES!
/ Magnus af Petersens & Christer Themptander

JOURNALER MED ILLUSTRATIONER
/ Håkan Alexandersson

VÄRLDENS KONSTIGASTE FÖRFATTARE, JAG LOVAR!
/ Martin Kristenson

OM KONSTEN ATT VARA EN EGEN INDIVID
/ Bengt Jahnsson-Wennberg

DAGDIKTER NOVEMBER
/ Ewa B Magnusson

DEN RÖDA PLÅTKAMERAN
/ Iwo Myrin
Edna Million Eklips

ATT ÅTFÖLJAS AV EN RÖST
/ Thomas Sjösvärd

DIKTER, ÖVERSÄTTNING AV ANDERS BERGMAN
/ Sylvia Plath

DEN MÅLADE BILDEN
/ Anders Kreuger

OM ELIS ERIKSSON
/ Fred Andersson

ILLUSIONSFRIHETENS FILOSOFI
/ Staffan Kling

 

Hjärnkontor

Detta nummer av Hjärnstorm rymmer texter och bilder som vid första anblicken kan ge ett ganska splittrat intryck, men efterhand framträder beröringspunkter. Så fungerar nämligen numrets tema, Kontakt, ett ord som trots dess olika användningsområden alltid visar sig ha i stort sett samma innebörd.

De många uttryck för människors kontaktbehov som man dagligen kommer i kontakt med kan lätt få en att tro att alla, jämt och ständigt, önskar beröras. Man glömmer då att beröring också är en förutsättning för smärta, som när man stoppar in fingrarna i de där två hålen i väggen. Det verkar omöjligt att få den ena sortens beröring utan att den andra följer med, så att säga på köpet. Är det inte erfarenheten av just detta känslighetens janusansikte som ligger bakom intensiteten i till exempel Sylvia Plaths dikter? En erfarenhet som kan få människor att vilja undvika kontakt och på olika sätt skapa distans. Fast man ska nog akta sig för att generalisera: Vad som utifrån kan te sig världsfrånvänt, rent av cyniskt, kan inifrån sett i själva verket vara ett närmande till en mer autentisk upplevelse av världen.

Varje form av beröring gör ett avtryck. I den kontakt en läkare för med sin patient kallas avtrycket ”journal”, medan en tavla kan ses som resultatet av en pensels möte med den kontaktyta som utgörs av duken. Eller se på Iwo Myrins fotografier, som både omsluter och omsluts av numrets övriga innehåll. Av flera skäl blir man här särskilt medveten om bildernas tillblivelseprocess: hur ljuset efter att ha reflekterats emot föremål kommer i kontakt med fotografisk film; på sätt och vis kan vi här skapa oss en bild av utopin om den oförmedlade kontakten. Ändå känns bilderna så främmande för oss, bristen på distans verkar ha gjort dem förvridna och hallucinatoriska. En känsla av osäkerhet föds: ”Är det så här det ser ut, egentligen?”

Såväl konst som litteratur är, mer eller mindre, en form av kontaktförmedling: mellan konstnär och omvärld, mellan läsare och (dess kontaktperson) författaren, et cetera. Hjärnstorm ser det som sin uppgift att bredda och stärka detta kontaktnät för att du ovanför det, i trygghet, ska våga utföra de mest våghalsiga trapetskonster.

Varukorg
omslag-73Nummer 73: Kontakt
100 kr
Rulla till toppen