Nummer 59

100 kr

Kategori:

Beskrivning

INNEHÅLL

HJÄRNKONTOR

TEMAN I PAUL AUSTERS FÖRFATTARSKAP
/ Svante Karlsson

Martin Kristensson om Mentzel och Forman.
Claes Witting i en text om rosfönster. Dessutom Karen Diamond om Helen Chadwick. Bild av Michael Richter.