I Hjärnstorms #140–141 Nostalginummer ges många möjligheter att blicka tillbaka, exempelvis på tiden före pandemin. Men glöm inte att tidsresor kan vara komplicerade! Niklas Salmose skriver om nostalgiforskning, Afrang Nordlöf Malekian åker till Beirut

Hjärnstorm 136 ute!

Hjärnstorm 136 ute! Köp den i vår butik, eller teckna en prenumeration. I början på 2020 bjuder vi på ett nummer med arbetsnamnet ”Bilden av Ryssland” då vi vänder oss österut. Vi gör nedslag i