Nummer 110: Ikea

100 kr

Kategori:

INNEHÅLL

HJÄRNKONTOR

TINGET, MÖBELN, VARUMÄRKET, KONSTVERKET, IKEA
/ Björn Larsson

ETT ROMANTISKT PORTRÄTT – JENNY *1910 † 2006 – ETT KONSTNÄRLIGT SAMARBETSPROJEKT I MATERIELLA FRAGMENT
/ Camilla Larsson

LILLBILLY
/ John Freyer & Johan Lindqvist

KAMPRAD PERSONA
/ Sara Kristoffersson

SAMTAL OM KONSTPROJEKTET JENNY *1910 – 2006
/ Terese Bolander/ Kristina Stark/ Nanna de Wilde & Björn Larsson (textbearbetning Sofia Åkesdotter)

MALLARMÉS PLÄD
/ Kristoffer Leandoer

GRADER AV HEMLÖSHET
/ Maria Hirvi-Ijäs

 

Hjärnkontor

Byggbolagens, möbel- och inredningsindustrins och mäklarfirmornas beskrivningar av boendet handlar mindre och mindre om den enskildes möjligheter att skapa ett boende utifrån egna förutsättningar, och mer och mer om fiktionsbaserade gemenskaper av typen ”Ikea Family” och ”Family Living”. Som att hela idén om människans andliga och jordliga f&oumlåga att tänka och känna fram en tillvaro med specifikt personliga förtecken är lagd åt sidan till förmån för ett boende sin är iscensatt med hjälp av storytelling och homestyling.
Förväntan istället för kontinuitet. Fiktion istället för funktion. Boendet är numera en del av upplevelseindustrin hävdar Björn Larsson i den inledande artikeln Tinget, möbeln, varumärket, konstverket och Ikea. I sin artikel om Ikeas grundare beskriver Sara Kristoffersson hur Ingvar Kamprads särpräglade karaktärsdrag utvecklas och används i en mytologiskt orienterad marknadsföring där det nationella och det ”småländska” står i centrum

John Freyer och Johan Lindquist berättar om framväxten av det gemensamma projektet LILLBILLY, ett hopslagning av två Ikeaprodukter, och konstaterar att hyllplanen bågnar alltmer vartefter tiden går – såväl i Iowa City som i Stockholm.

I den andra änden av spektrat: hemlösheten ökar och gatorna fylls av tiggare och uteliggare. I sin artikel om hemmets och hemlöshetens tematik i den finska samtidskonsten beskriver Maria Hirvi-Ijäs aktivistiska grepp med intentioner att få till stånd social förändring.

Utifrån ett dödsbo skapar konstnärerna Nanna de Wilde, Terese Bolander och Kristina Stark verket Jenny *1910 †2006 – ett arkiv som innehåller 4600 fotografier som dokumenterar föremålen och möblerna från en död människas hem.

Förväntan iställlet för kontinuitet. Fiktion iställlet för funktion. Hur många branscher, marknader, genrer, affärsområden och ankdammar har smittats av denna bacill? Även konstvärlden kan man påstå. Teckningen, målningen, skulpturen, installationen och konstprojektet som konstverk förhåller sig till konstvärldens berättelser om bra konst på samma sältt som möbeln, tinget och inredningen som varumärken förhåller sig till möbel- och inredningsindustrins, byggbolagens och mäklarfirmornas normer om hög boendegrad. Konstkritikernas, curatorernas, konstteoretikernas och konstnärernas texter om konstverket definierar konsten på samma sätt som företagen inom bostadssektorn med hjälp av sin marknadsföring strävar efter att definiera vad som är hög boendegrad.

Varukorg
omslag-110Nummer 110: Ikea
100 kr
Rulla till toppen