Nummer 35-36

120 kr

Kategori:

INNEHÅLL

HJÄRNKONTOR

SORGEARBETE
/ Arne Törnqvist

EN INLEDNING ” PÅ VÄG MOT 90-TALET
/ Thomas Jonte

MUNTLIG OCH SKRIFTLIG KULTUR
/ Walter J. Ong

DIKTER
/ Richard Hugo

LIVS­NEDER­LAGETS LANDSKAP ” OM RICHARD HUGOS POESI
/ Bo Gustavsson

ATT GÖRA RÄTT FÖR SIG
/ Holger Carlsson Bellman

PROLOGER TILL DET SOM ÄR MÖJLIGT
/ Wallace Stevens

HJÄLTEN OCH FÖRFATTARENS POSITION I FÖRHÅLLANDE TILL HJÄLTEN I DOSTOJEVSKIJS VERK
/ Michail Bachtin

SPISEN
/ Lars Lundkvist

GRAFIK
/ Johan A. och Dag Franzén

ur “MIN FETGRÖNA TIDSMASKIN”
/ Dan Greider

DIKTER
/ Tony Söderman

BALZAC/KAFKA
/ Mikael Hörnqvist

FYRA GRAFISKA BLAD
/ Torsten Jurell

GRAFIK
/ Johan A. och Dag Franzén

DIKTER
/ Fredrik Morgan

VI ELER DOM ” NÅGRA ANTECKNINGAR OM FOLKLIGHET
/ Göran Greider

FOTO
/ Mikael Norman

Omslagsbild: Bo Pettersson
Bild baksida: Mikael Norman

 

HJÄRNKONTOR

”Aha”, utbrister en och annan vän av ordning, ”när Fan blir gammal blir han relischös” inför detta nummer av Hjärnstorm. Från att ha gjort sig känd som en ”elitistisk” och ”finkulturell” tidskrift skitar nu Hjärnstorm ner sina tassar i folklighetens kökkenmödding.
Så enkelt är det emellertid aldrig. Vi läser inte evangelium enligt herrar Palms och Swedners höga föredöme, ej heller svär vi på Bengt Nerman. Vi gör bara ett antal nedslag i vad som kallas ”folkkultur” och ”masskultur” ” begrepp ungefär lika preciserade som längden på Guds penis, men desto mer påtagliga artefakter i Nordiska museets montrar, utan fastmer Lill-Babs och våra vanligaste H-sonprodukter. När detta är sagt kan våra vanligaste folklighetsideologer knyta nävarna i sina designade vadmals­byxor och grubbla över detta med basen och överbyggnaden, medan vi ” Hjärnstorm och dess läsare ” gör en upptäcktsfärd i det välbekant obekanta. Vi svingar oss alltså likt Tarzan i kläppen till Liberty Bell med klotbomben i ena fickan och Catullus i den andra. Somligt kan inspirera annat repellera: ”Det är bar å åk”, som en av vår tids folkhjältar uttrycker det. Eller: ”Det är traditioner det, sa latinlektorn, bet sig i tasken.”

Varukorg
omslag-35-36Nummer 35-36
120 kr
Rulla till toppen