Nummer 71-72: Netopi

120 kr

Kategori:

Innehåll

HJÄRNKONTOR

NETOPI
/ Niclas Östlind

ÄR DET SÅ VÄRLDEN SER UT?
/ Mikael Lövgren

IHÅLIGA PROBLEMLÖSARE OCH SVALLANDE SPECIALISTER
/ Katja Lindqvist

MELLAN KONSTENS TRÖGHET OCH TEKNIKENS SNABBHET
/ Annika Hansson

CYBERRYMDENS NYBYGGARE
/ Charlotte Bydler

VÄRLDEN I EN BURK
/ Fred Andersson

I EN ELEKTRONISK TRADITION
/ Gary Svensson

DIGITALA KVANTUMHOPP!
/ Mikael Strömberg

FRÅN FASCINATION AV MATERIELL TEKNIK TILL KRITIK AV IDEOLOGISKA KONSEKVENSER
/ Anna Orrghen

KONST OCH IT… ELLER VAD DET NU HETER…
/ Annika Hansson

ESPEN AARSETH
/ Jonas Ingvarsson

KONST I MASKINER
/ Björn Fritz

 

Hjärnkontor

Hjärnstorm har ett passionerat intresse för konsten och de politiska, ideologiska och ekonomiska sammanhang den verkar inom. I nummer 71-72: Netopi tar vi ett samlat grepp på konstens relation till den nya informationsteknologin och det framväxande nätverkssamhället. Till nya teknologier knyts såväl farhåger som förhoppningar. När det gäller IT-utvecklingen har optimismen – efter att dataskräcken släppt – närmast varit förblindande: bredband och aktier i IT-företag har varit svaret svaren på de flesta samhällsfrågorna. Den senaste tidens utveckling på börser runt om i världen har i någon mån förändrat denna hausse.

För att ge denna genomgripande utveckling, även för konsten, en så initierad och bred analys som möjligt har vi samlat en rad skribenter från konstfältet och angränsande områden. I numret finns texter som analyserar Manuell Castells arbeten om informationsåldern och tittar närmare på hans beggrepp sedda ur ett företagsekonomiskt perspektiv, läsarna blir guidade bland spännande konstsajter, Gary Svensson skriver om den Svenska datorbildens historia från begynelsen till idag, flera av skribenterna utvecklar tankar kring konstens komplexa förhållande till olika teknologier – inte minst dess förmåga att förvandla vår syn på världen, men också andra mer fördolda ideologiska aspekter lyfts fram. Annika Hansson samtalar med företrädare för ett av de nya IT-bolagen där samtidskonsten har en central plats. Vi har kallat numret ”Netopi” – nätet som utopi.

Varukorg
omslag-71-72Nummer 71-72: Netopi
120 kr
Rulla till toppen