I redaktionen har vi inte kunnat komma överens om det nostalgiska är okej eller ej. Inte ens om det kan vara lite okej ibland. Det har varit svårt att enas kring en titel till

Hjärnstorm 136 ute!

Hjärnstorm 136 ute! Köp den i vår butik, eller teckna en prenumeration. I början på 2020 bjuder vi på ett nummer med arbetsnamnet ”Bilden av Ryssland” då vi vänder oss österut. Vi gör nedslag i