Hjärnstorm nr 144-45Litteratur Konst Gnäll …Tolstoj Askildsen Freytag… Detta extra tjocka dubbelnummer är ett resultat av att vi istället för att följa någon slags röd tråd, låtit lustprincipen styra och hoppat mellan ämnen precis

Hjärnstorm 136 ute!

Hjärnstorm 136 ute! Köp den i vår butik, eller teckna en prenumeration. I början på 2020 bjuder vi på ett nummer med arbetsnamnet ”Bilden av Ryssland” då vi vänder oss österut. Vi gör nedslag i